Regisztráció
Felhasználónév*:
E-mail*:
E-mail újra*:
Jelszó*:
Jelszó újra*:
Születési dátum*:
Nem*:
Ellenőrző kód*:
Elolvastam és elfogadom az ÁSzF-et.
Tippbox Általános Szerződési Fetételek
 1. A tippbox.hu közösségi hálózat használatával kapcsolatos szabályok minden felhasználóra vonatkozik és nem ismerete, nem mentesíti alóla.
 2. A tippbox.hu közösségi hálózat fenntartja magának a jogot, hogy változtasson Felhasználási feltételein. Az új Felhasználási feltételek módosítása akkor lépnek érvénybe, amikor az oldalra kikerül (http://tippbox.hu/). A tippbox.hu közösségi hálózat üzemeltetői értesítik a felhasználókat a változásokról.
 3. A tippbox.hu közösségi hálózat felhasználói kötelesek a Felhasználási Feltételeket elolvasni és betartani.
 4. Az válhat regisztrált felhasználóvá a tippbox.hu közösségi hálózaton, aki sikeresen megerősítette a regisztrációját.
 5. A felhasználók a profiljukban közölt összes adatot saját felelősségre töltik ki! Minden felhasználónak csak egy profilja lehet. Egy profilban csak egy személy hozható létre. Tilos fake/hamis profilt létrehozni, illetve saját profil helyett más (nem valós) személyeknek, állatoknak, tárgyaknak, stb... profilt létrehozni. Az ilyen jellegű profilokat az üzemeltetők előzetes értesítés nélkül azonnali hatállyal törölhetik.
 6. A tippbox.hu közösségi hálózaton regisztrált felhasználók bármikor deaktiválhatják profiljukat. A deaktivált profil 3 hónapon belül bármikor újra aktiválható. Az újra aktiváláshoz e-mail-ben tájékoztatót kap a felhasználó a deaktiváláskor. Amennyiben a deaktiválástól számított 3 hónap elteltével nem aktiválja a felhasználó a profilját, úgy a 3 hónap lejártával automatikusan törlődik.
 7. A tippbox.hu egy információ gyűjtő közösségi oldal, nem sportfogadó oldal. A tippbox.hu nincs lehetőség valós sportfogadásra, fogadásokra.
 8. A tippbox.hu közösségi hálózaton tilos kereskedelmi tevékenységet folytatni az üzemeltetők beleegyezése nélkül.
 9. A tippbox.hu közösségi hálózat fenntartja a jogot, hogy bármilyen figyelmeztetés nélkül törölje, korlátozza, vagy megtiltsa bármely felhasználó hozzáférését az oldalon, és ezért felelősség nem terheli (lásd 10. pont).
 10. Aktív felhasználónak minősül aki egy héten belül legalább egy szelvényt felad.
 11. A tippbox.hu közösségi hálózat felhasználói korlátlanul felelősséget vállalnak minden általuk közzétett információért (mind képi, mind szöveges), amit az oldalon megosztott: kép(eke)t, üzenet(ek)et, üzenőfal(ak)on megosztott videó anyago(ka)t és zenei felvétel(eke)t, valamint korlátlanul felelős ezek közlésével, küldésével, feltöltésével kapcsolatos következményekért (beleértve a jogi következményeket is).
 12. A tippbox.hu közösségi hálózaton tilos:
  • olyan információkat megosztani, publikálni, továbbítani, amelyek publikálása vagy továbbítása harmadik fél szerzői jogait sérti, vagy azokba ütközik.
  • olyan információkat megosztani, publikálni, továbbítani, amelyek más személy(ek)re nézve sértőek, illetve megalázók lehetnek.
  • olyan információkat megosztani, publikálni, továbbítani, amelyek erőszakot, fajgyűlöletet vagy más illegális tevékenységet szítanak, illetve arra buzdítanak vagy azt jelenítenek meg.
  • olyan információkat megosztani, publikálni, továbbítani, amelyek vulgárisak, szeméremsértőek vagy mást sértő módon illetnek.
  • olyan információkat megosztani, publikálni, továbbítani, amelyek vírust tartalmaznak, vagy bármilyen módon képesek számítógépes vagy más eszköz szoftverében hibát okozni, azt károsítani, használatát korlátozni.
  • olyan információkat megosztani, publikálni, továbbítani, amelyek lánclevelek, kéretlen reklámlevelek vagy nem koordinált hirdetés.
  • olyan információkat megosztani, publikálni, továbbítani, amelyek pornográf vagy kifejezetten erotikus tartalommal bírnak.
  • olyan információkat megosztani, publikálni, továbbítani, amelyek bármilyen módon korlátozza vagy a napi működésből kizökkenti az oldal működését, fenyegeti a biztonságát.
  A fentiek esetén a tippbox.hu közösségi hálózat azonnal eltávolítja az információkat, megszünteti a feltöltő, küldő és/vagy közzé tevő profilját vagy ideiglenesen blokkolja a hozzáférését.
 13. A tippbox.hu közösségi hálózat semmi esetben nem vállal felelősséget a mások által publikált, továbbított vagy küldött információkért és azok következményeiért (beleértve a jogi következményeket is). Ezen túl a tippbox.hu közösségi hálózat nem felelős az oldalhoz való hozzáférésért, a felhasználók közötti kommunikációért, az oldal technikai vagy másmilyen működési hibáiért, a profilok tartalmának engedély nélküli belépésből fakadó megváltoztatásáért. Az oldal szolgáltatásaiért a tippbox.hu közösségi hálózat nem vállal felelősséget, továbbá a tippbox.hu közösségi hálózat nem felelős az oldal felhasználói által okozott bármilyen kárért vagy azokért a károkért, amelyek az oldal szolgáltatási segítségével okoztak.
 14. A tippbox.hu közösségi hálózattal kapcsolatos szerzői jogok kizárólag a tippbox.hu közösségi hálózatot illetik meg. Ezen szerzői jogok megsértése esetén a tippbox.hu közösségi hálózat teljes kártérítésre tart igényt.
 15. Minden a tippbox.hu közösségi hálózat és a tippbox.hu közösségi hálózat oldalának felhasználói közötti vitákat a felek egymás között próbálják tisztázni. Ha nem születik megegyezés, akkor az Európai Unió tagja, a Magyar Köztársaság törvényei az irányadóak.
 16. Ön által rendelkezésre bocsátott adatok
  A weboldal felhasználója felelős az általa a tippbox.hu-nak elküldött információk tartalmáért és hitelességéért, valamint azért, hogy harmadik személy jogai ne sérüljenek. A felhasználó egyetért azzal, hogy a tippbox.hu ezen információkat tárolja és statisztikai értékelésekhez, illetve más, megnevezett üzleti célra felhasználja, amennyiben nem személyi vonatkozású adatokról van szó, amelyek a távszolgáltatásokkal összefüggő adatvédelemről szóló törvény (TDDSG) 5. és 6. § szerinti készlet – vagy használati adatokon túlmutatnak. A tippbox.hu különösen jogosult az ilyen közlések tartalmát, beleértve az ötleteket, találmányokat, koncepciókat, technikákat vagy az abban rejlő "know–how"-t bármely célból felhasználni, beleértve a termékek vagy szolgáltatások fejlesztését, gyártását és/vagy értékesítését, valamint jogosult ezen információt reprodukálni és harmadik fél részére korlátozás nélkül hozzáférhetővé tenni.
 17. Az esetlegesen felmerülő hibákkal (jogosulatlan használat, adatbázis hiba, programozásból fakadó hiba, a tippbox.hu serverének leállása stb.) kapcsolatban a tippbox.hu semmilyen felelősséget nem vállal. Az esetleges hibákból fakadó anyagi, vagy egyéb károkért az oldal üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal.
 18. A tippbox.hu–n található külső hivatkozások, bármiféle bejegyzés, kép, link, video, banner hirdetések (a tippbox.hu-tól eltérő címtartományra mutató linkek) követésével megjelenő, letölthető tartalom nem áll a tippbox.hu üzemeltetője befolyása alatt. Ezért ezen tartalmakért, semmilyen felelősséget nem vállal a tippbox.hu üzemeltetője.
 19. A tippbox.hu címen elérhető tartalmat kizárólag 18 éven felüliek látogathatják, melyre a tippbox.hu üzemeltetője fel is hívja a figyelmet. Az oldal üzemeltetőjének nem áll módjában a felhasználók életkorát ellenőrizni, ezért ha kiskorú személy látogatja az oldalt, az üzemeltető ezzel kapcsolatban semmilyen felelősséget nem vállal.
 20. A tippbox.hu-n található információkat, az oldal üzemeltetője külső forrásokból, legjobb tudása szerint állította össze. Nap, mint nap azon dolgozunk, hogy ezen információs kínálatot folyamatosan bővítsük és aktualizáljuk. A tippbox.hu weboldalon található információk kizárólag a felhasználókat segítő más külső forrásban is megtalálható információ bővebb, nem nyereségszerzés céljából való bemutatását szolgálják. A tippbox.hu-n található információk teljességéért, aktualitásáért és hiteléért azonban nem vállalunk sem garanciát sem fellelőséget. A tippbox.hu üzemeltetője ajánlja, a tippbox.hu-n megszerzett információ ellenőrzését, mielőtt a weboldal felhasználója ezt bármely okból felhasználja.
 21. A tippbox.hu egy sütit (cookie), információk bitjeit (mint például a felhasználóneved és jelszavad) tartalmazó szöveges fájlt helyez el a böngésződ gyorsítótárába. Ez csak arra használatos, hogy téged be-/kijelentkeztetve tartson. A szoftver nem gyűjt vagy küld semmilyen típusú információt a számítógépedre.

  A tippbox.hu sütit (cookie) és a böngésző helyi tárolójában is eltárol adatokat, melyek a bejelentkezést illetve a kalkulátor el nem mentett adatait tárolják. A tippbox.hu semmilyen más adatot nem tárol a felhasználóknál.
 22. A tippbox.hu versenyében való szereplés ingyenes és nem igényel külön csatlakozást, ez a weboldalon való regisztrációkor automatikusan megtörténik. Regisztráció törlésekor, illetve végleges kitiltás esetén az illető elveszíti az addig megszerzett helyezését a versenyben. A tippbox.hu üzemeltetői fenntartják a jogot, hogy a versenyzést megtagadják azoktól a felhasználóktól, akikről a tippbox.hu üzemeltetői megalapozottan hihetik, hogy visszaél szabályzatukkal. A tippbox.hu fenntartja a jogot, hogy a verseny feltételeit bármikor előzetes indoklás nélkül megváltoztassa vagy megszüntesse. A tippbox.hu üzemeltetője egy verseny lezárulta után a versenyben részt vett felhasználó eredményét újraellenőrzi. Az ellenőrzés befejeztéig a nyereményt visszatartja, megbizonyosodik arról, hogy a csalás veszélye nem áll fent. A tippbox.hu üzemeltetőjének 30 nap áll a rendelkezésére a verseny nyereményét eljuttatni az eredményesen szerepelt felhasználóhoz vagy érvényre juttatni profilján.
 23. Bármilyen vitás kérdésben a tippbox.hu üzemeltetőinek a döntése, illetve a magyar jogszabályok a mérvadóak.
JS Error
php_run_time: 0.0060319900512695
sql_count: 1
sql_time: 0.00012087821960449
sql_class_count: 0
sql_class_time: 0
ob_length: 23.62 KB
ajax_time: